Licytacje nieruchomości

 • Data dodania: 05/05/2017

  PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00147295/3

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2017r.r. o godz. 11:30 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Ul. Toruńska 64A w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego : spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego do dłużników: Sławomira Kasak, Elżbiety Kasak położonego: 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 136/27 dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00147295/3.

  Suma oszacowania wynosi 154 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 500,00zł.

 • Data dodania: 05/05/2017

  PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00167658/2

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2017r.r. o godz. 11:00, w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Ul. Toruńska 64A w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego do dłużnika: Romana Piotra Cegłowskiego położonego: 85-857 Bydgoszcz, ul. Feliksa Nowowiejskiego 1/7, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00167658/2.

  Suma oszacowania wynosi 79 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 475,00zł.