Licytacje nieruchomości

 • Data dodania: 03/08/2017


  DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00147295/3

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2017r.r. o godz. 10:00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64A w sali nr 1.05, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego : spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego do dłużników: Sławomira Kasak, Iwony Elżbiety Kasak położonego: 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 136/27 dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00147295/3.

  Suma oszacowania wynosi 154 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 102.666,67zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 400,00zł.

  • Data licytacji: 26-09-2017r, godz. 10:00